equiopat BEHANDLINGAR

 

MASSAGE, ELEKTROTERAPI & LASER

 

Många hästar har problem med muskelspänningar. De kan uppstå av snedbelastningar från felaktigt avpassad utrustning, överansträngning, ett felaktigt träningsupplägg, eller skador som orsakats i hagen på ett eller annat sätt. Muskelspänningar som funnits en längre tid kan i sin tur ge följdskador. Massage och stretching är därför en viktig del vid all träning av hästar!

Jag ger din häst Genuin Svensk Massage i förebyggande och behandlande syfte. GSM bygger på selektiv muskeltöjning som innebär att man provocerar, töjer och dränerar varje muskelgrupp/muskel för sig. Även stretching ingår som en del i behandlingen för att återge musklerna och lederna ett normalt rörelseomfång. Vid behandling använder jag även elektroterapi. Elektroterapin släpper muskelspänningar där det är svårt att påverka med massage. Det är en smärtfri behandlingsform som är mycket användbar.

 

HELHETEN ÄR VIKTIG.

För att din häst ska fungera optimalt och må bra är helheten en förutsättning. Faktorer som påverkar helheten är:

  > Bra boendemiljö

  > Foder/ Mineraler

  > Vatten

  > Hovvård

  > Tandvård

  > En väl avpassad utrustning

  > Ett väl avvägt träningsupplägg

  > Ett förtroendefullt samarbete med veterinär och massageterapeut.

 

JENNIES HÄSTREHAB KAN BIDRA MED EN DEL AV HELHETEN GENOM att:

  > se till att din hästs muskler är i god form.

  > rekommendera bra mineraler och naturmedel för att hästen ska behålla en god inre balans.

  > hjälpa till med träningsupplägg.

 

Det är viktigt att tänka på att massage och elektroterapi är förebyggande och rehabiliterande. Det ska användas som komplement till veterinärmedicin.


Vid behandling ska din häst vara torr och ren. Det krävs oftast 3-5 behandlingar för att se en förbättring, beroende på typ av problem. Undersökning och behandling sker alltid i samråd med ägaren/tränaren. För att få ett bra resultat är det viktigt att orsaker till problemen hittas och rättas till samt att rekommendationer följs. Det är avgörande för att resultatet ska bestå. Nedan finns mer information om de olika behandlingsmetoderna; Massage, Elektroterapi samt Llaserbehandling. 

  


MASSAGE:

 

   > Ökar blodcirkulaton och lymffunktion. 

   > Normaliserar muskelspänningar

   > Påskyndar läkningsprocesser/ minskar ärrbildning

   > Verkar stimulerande/ lugnande

 

MASSAGE KAN VARA LÄMPLIG VID:

   > Muskelspänningar/ stelhet

   > Rörelseinskränkningar/ störningar i rörelsemönstret

   > Motstånd i arbetet/ plötsligt nedsatt prestationsförmåga efter skada på muskel/ sena / ligament

   > Attitydproblem/ nervositet/ stress

   > Dåliga hovar

 

MASSAGE SKA INTE GES VID:

   > Feber

   > Det akuta skedet på luxationer/ bristningar/ frakturer

   > Infektioner, gäller även kort efter vaccinationer

   > Tidigare än 1-2 v efter cortison/ antibiotikabehandling

   > Hudsjukdomar

   > lymfangit

 

HÄSTENS REAKTION PÅ MASSAGEBEHANDLING:

För en häst med muskelvävnad med låg vävnadsstatus svarar kroppen vanligen med en kraftigt ökad genomblödning i det berörda området. Detta medgör frigörande av slaggämnen och därmed en viss svullnad. Den masserade kroppsdelen kommer således att bli trycköm, i vissa fall stel. Stelheten släpper snabbt, max ett dygn efter behandlingen. Under förutsättning att lymfsystemet klarar den ökade belastningen. Det trycköma tillståndet kan finnas kvar mellan 1-5 dagar. Ömheten kan komma samma dag eller, i svåra fall, efter 2-4 dagar. Allt beroende på status.


Häst som masseras regelbundet och med hög vävnadsstatus upplever bara en positiv känsla, båda psykiskt och fysiskt. Allt mellan ovan nämnda stadier kan förekomma. Hästens reaktion är således helt kopplat till den status hästens kropp befinner sig i. Det samma gäller vid behandling av skador. Det finns således inga givna regler eller normer för hur hästen svarar eller reagerar på behandlingen, ej heller på hur snabbt lymfsystemet kan arbeta, främst då det gäller att bearbeta ödem och gallor, dock kan man påskynda arbetet med vissa liniment.

 

ALLA hästar kan råka ut för infektioner, virus, magproblem etc. Och det är viktigt att man tar hänsyn till detta, som hästägare. Det finns mycket du kan göra för att hjälpa hästen om den blivit utsatt för något sådant problem. Det finns naturmedel som hjälper mot både virus, infektioner, utrensningsproblem, störningar av mage och tarmflora, mögelproblem mm. Alla väldigt vanligt förekommande problem på hästar i allmänhet.

 

 

ELEKTROTERAPI

FUNKTION & VERKAN

 

Med elektroterapin kan vi behandla även de muskler vi inte kommer åt med händerna, t.ex. djupa bäckenmusklerna. Det är en smärtfri behandlingsform som kan användas när hästen har för ont för att masseras. Ström är ett jättebra komplement till massagen.

 

Diadynamiskt trekantsström.

Strömmen vi använder är en diadynamisk trekantsström. Den Består av två strömmar varav den ena är föränderlig. Genom att använda olika frekvenser kan vi styra detta till att bara jobba med den skadade vävnaden och på så vis inte orsaka onödig retning av den friska vävnaden. Det är inte detsamma som TNS.

 

Galvanström.

Vi använder även galvanström. Den är inte retande men smärtlindrande. Med galvanströmmen kan man ta bort svullnader genom jonisering och även tillföra ämnen som t.ex. histamin genom jontofores för att behandla inflammationer.

 

 

VAD KAN BEHANDLAS MED ELEKTROTERAPI:

   > med strömmen kan man behandla rakt igenom en led och komma åt muskler som ligger under skelettdelar

   > behandla senskador

   > lårkakor

   > inflammationer

   > smärtlindra

 

VAD HÄNDER VID BEHANDLINGEN:

   > behandlingen återställer PH värdet i vävnaden

   > ökar genomblödningen och sänker blodtrycket

   > bekämpar inflammationer

   > påskyndar kroppens egen läkningsprocess på cellnivå

   > tar effektivt bort svullnader

   > slaggprodukter tas fortare om hand av lymfkärlssystemet

   > har en muskelavslappnande effekt

 

 

 STRÖM FÅR INTE ANVÄNDAS vid:

   > feber

   > lymfangit

   > metallföremål i kroppen

   > dräktiga ston

   > infektioner

   > cancer

   > epilepsi

   > diabetes

   > färska skador som fortfarande blöder

   > sårskador


 

LaserLasern är ett jättebra komplement till den diadynamiska strömmen, den stimulerar och påskyndar läkningen och är överlägsen när det gäller sårskador. Medicinsk laser lindrar smärta, påverkar inflammationer, infektioner och svullnader. Lasern accelererar läkningen av skador genom att stimulera cellfunktionerna, ser till så att cellbildningen går fortare, samt ökar blodcirkulationen. Man påverkar läkningen på så sätt att den påskyndar cellens arbete, ser till så att det frigörs energi så att celldelningen går fortare. Som då i sin tur gör att läkningen går fortare. 


Jag har den senaste MLS-LASERN.MLS terapi - samverkan mellan olika laserljus


 


MLS terapi är en ny innovativ behandling då den kombinerar och synkroniserar specifika laserljus, var och en med sin egen karaktäeristiska terapeutiska effekt. Denna möjlighet till samverkan förstärker därmed alla kända positiva effekter som olika laserljus har vid behandling av olika tillstånd. Det är känt att:

 Kontinuerlig Laser med våglängden 808 nm verkar snabbt på inflammation och ödem. Den stimulerar blod och lymfsystemet vilket ger snabbare resorption. Däremot har den en sekundär effekt på smärta. Smärtlindring kommer som följd av att inflammationen/svullnaden minskar. Oftast ses smärtlindring inom 24 till 36 timmar men ibland snabbare.

> Pulsad Laser våglängd 905 nm, å andra sidan, har en snabbare effekt på smärta, eftersom den har förmåga att framkalla analgesi, -verkar på grova myelinated Aa nervfiber-. Den är mindre behandlingseffektiv vid inflammation och ödem då pulserande laserljus har en lägre medeleffekt och genom detta blir behandlingstiderna längre.Samverkan och exakt synkronisering mellan dessa laserljus/ våglängder, via ett patenterat multidiodsystem ger en MLS puls med följande kraftfulla terapeutiska egenskaper:
Snabbare anti-inflammatorisk och anti-ödemisk effekt, kraftfullare smärtstillande effekt.

​MLS terapin är framtagen för att gå vidare där den traditionella laserterapin har en begränsning. För närvarande, är ingen annan laser inom traditionell laserterapi, kapabel att som MLS framkalla KRAFTFULL ANTI-INFLAMMATORISK, ANTI-ÖDEMISK OCH SMÄRTSTILLANDE EFFEKT, SAMTIDIGT OCH INOM KORT TID.Priser (inkl moms)


Equiopat behandling                        900 kr (massage, ström, laser, stötvåg)


  

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning